Stranica u izradi

Spider grupa d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Petra Preradovića 183 · 33405, Pitomača, Hrvatska
OIB: 59105802723 · MB: 2714485

Trgovački sud u Bjelovaru · Rješenje Tt-10/1996-2 pod MBS: 010079906
Temeljni kapital 13.810.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, 2402006-1100588282 IBAN: HR1824020061100588282., SWIFT: ESBCHR22

Tel: 00385 (0) 33 783 879 · Fax: 00385 (0) 33 783 767

info@spidergrupa.hr · www.spidergrupa.hr